17.08.2020

Coronavirus cases in North and East Syria (NES) rising rapidly following new outbreak at end of July.

Please reload

© 2020 OpenEyes / Datenschutz

OpenEyes Balkanroute :::  Bern ::: PC: 61-499563-0

  • email
  • Twitter - Grau Kreis
  • Facebook - Grau Kreis

Unitu contro la Fortezza Europa /// Unite against Fortress Europe /// Yêkîtiya lî hemberi dîvaren Ewrupa

Juntxs contra la Fortaleza Europa /// Gemeinsam gegen die Festung Europa /// Avrupa’nın kalelerine karşı birlik /// Uni.e.s contre la forteresse Europe